Kirkeakademiet i Asker

Holmen kirke tirsdag 14. mars kl 19:30. Filosof og forsker Henrik Syse kommer...

....til Holmen kirke med foredraget «Menneskeverd, likeverd og ulikheter: noen protestantiske perspektiver».


– Hvis alle mennesker er like mye verd, hvorfor er det da så store ulikheter i samfunnet, spør Syse? – Hvilke ulikheter er positive og skapende, og hvilke er ødeleggende? Og hva har vår kristne tradisjon å si oss i dag om disse krevende spørsmålene? 

Henrik Syse arbeider som forsker ved PRIO – Institutt for fredsforskning. Han har også i flere år vært knyttet til Norges Bank der han har arbeidet spesielt med etiske spørsmål knyttet til ‘Oljefondets’ investeringer.

Innhold  Planlegge Aktiviteter