Kirkeakademiet i Asker

Forfatter og redaktør for Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, kommer til Kirkeakademiet! Holmen kirke. tirsdag 7.februar kl 19:30

Året 2017 vil bli preget av at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser i Wittenberg – handlingen som regnes som starten på den kirkelige reformasjonen. Kirkeakademiet i Asker har ikke satt Luther på kartet – i alle fall ikke direkte. Den som vil stifte nærmere bekjentskap med de teologiske og rent kirkelige konsekvensene av Luthers opprør, vil utvilsomt få mange muligheter til det i løpet av året. Men vi har tatt reformasjonen som utgangspunkt for vårens tema som vi har kalt Protestantisk samfunnsmoral – på godt og ondt. Vi legger til grunn at det er sider ved protestantismen som har preget samfunnsmoralen i Nord-Europa, også i vårt land. De tre møtene vi har planlagt, vil utforske om det er hold i et slikt utgangspunkt. Vi vil forsøke å finne ut hva som har preget ‘den protestantiske samfunnsmoral’ gjennom historien – gode og mindre gode sider, og om det fortsatt er noe vi kan kalle protestantisk samfunnsmoral i vår tids kultur og samfunn.

Vi inviterer til vårens første møte som finner sted tirsdag 7. februar kl. 1930 i kirkestuen i Holmen kirke. Vi har vært så heldige å få redaktør og forfatter Magne Lerø som foredragsholder.

Magne Lerø

Han har kalt foredraget sitt «Pengenes svøpe, makt og velsignelse». Hans svært allsidige bakgrunn – prest, sykehusdirektør, medieaktør, lederutvikler og mye mer – gjør ham høyst kvalifisert til å reflektere rundt hvilken moral som styrer forvaltningen av de økonomiske ressursene våre. «Driv etter å tjene penger», uttaler han, «fører verden både framover og utfor bakke. I pengenes verden er det makten som gjelder – innenfor etisk akseptable grenser». Uten tvil blir dette en høyst interessant og utfordrende kveld!


Møtet er som vanlig åpent for enhver, og det er fri adgang. Gjør gjerne møtet kjent i din omgangskrets!

Vel møtt i Holmen kirke tirsdag 7. februar!

Innhold  Planlegge Aktiviteter