Lørdagsklubben

Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i regi av de fem menighetene i Asker prosti.

"Lørdagsklubben" ble startet i 1978 som Holmen menighets tiltak for barn og unge med funksjonshemming, og en trofast gruppe ledere og deltagere har kommet sammen til denne dag. I 2008 skjedde det en omstrukturering da alle menighetene i Asker prosti gikk sammen om tiltaket - med lederskifte og flere deltagere.

På møtene i Lørdagsklubben spilles det spill, synges sanger og spises vafler. På slutten av samlingen er det prosesjon inn i kirken med lystenning, nattverdutdeling, bønn og pianospill. Det er vanligvis 20-35 personer til stede på disse samlingene. I tillegg kommer egen juletrefest (45 deltagere) og sommertur (25 deltagere).

Diakonen i Østenstad, Jarle Klungrehaug, har ansvar for Lørdagsklubben sammen med et eget styre. Til gudstjenestene medvirker også en av prostiets prester.

Hvert semester deltar Lørdagsklubben også i en av kirkenes søndagsgudstjenester. Også her har de bidratt med prosesjon og andre innslag. Nytt i 2012 var at konfirmanter med utviklingshemming har fulgt konfirmantundervisningen. 3 ungdommer deltok på dette, og avsluttet med egen konfirmasjonsgudstjeneste i juni. Det var også noen konfirmanter fra Asker og Holmen menigheter som hadde tjeneste i klubben, slik at vi har hatt mange nye deltakere dette året.

I 2012 kom ordfører Lene på besøk i september, mens vi i oktober hadde vi besøk av Hanne Mathiassen fra Skien, ei jente med Downs syndrom som har gitt ut diktsamling og CD-plate.

Innhold  Planlegge Aktiviteter