Hvorfor førjulsmesse?

I løpet av november måned, omtrent midt i november, er det førjulsmesse i kirken!

Førjulsmessen i Holmen har tradisjoner helt tilbake til 1950-årene.

Hensikten da som nå er todelt:

å gjøre en inntektsbringende innsats for kirken

å være en sosial arena der vi kan treffes på tvers av de aktiviteter vi ellers er engasjert i  

Førjulsmessen skal være et samarbeidsprosjekt mellom alle som bruker og føler tilhørighet til Holmen Kirke.

 

Vi håper du kan bidra med håndarbeid eller bakst eller gaver til lotteriet og levere på menighetskontoret i uken før messen avholdes!

 

Inntekten går til driften av alle menighetens aktiviteter og er en av de viktige økonomiske inntektsbringende kildene!

 

I 2016 er Førjulsmessen 12. og 13.november!

   

 

 

 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter