St Georgsdag og gudstjeneste kl 17.00


Dato: 23.04.17

Påskefestgudstjeneste med nattverd ved Anne Beate Tjentland, Tone Louise Stranden. Speiderne, Tårnagentene, kor og musikere medvirker.

Det serveres kveldsmat etter gudstjenesten - Velkommen!

Fra Wikipedia 2017


« tilbake
Innhold  Planlegge Aktiviteter