Om gudstjeneste


Om gudstjenesten
Gudstjenesten søndag formiddag kl. 11.00 er fra gammelt av menighetens samlingspunkt, der alle aldersgrupper møtes for å lovprise Gud og la Gud betjene oss med ord og sakrament. Mer om dette senere.
 
Søndagens tekster og bønner
Oversikt over kirkeårets tekster og bønner - se Søndagsportalen på Søndagstanker

Gudstjenestelista
Her finner fu oversikt over kirkeårets søndager kommende halvår og oversikt over hvem som preker.

Offerliste
Søndagsofringer blir annonsert fortløpende i avisen og på nettsider.


Liturgier
Gudstjenestens ordning, se www.kirken.no

- alle liturgier inkl. dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd

Innhold  Planlegge Aktiviteter