Gi en enkelt gave eller bli fast giver!

Gi – og gi med glede!

Holmen menighet har en stor og vidtrekkende virksomhet, som delvis er dekket av offentlige midler. Bortimot 1,8 mill. kr. må menigheten likevel samle inn selv til aktiviteter, lønnsmidler, investeringer som det offentlige ikke dekker og andre påkommende utgifter.

 

Flere måter å gi på:


Hver søndag samles det inn penger i kirken til dagens formål: Menighetens egne oppgaver, organisasjoner vi samarbeider med eller spesielle aksjoner lokalt eller på landsbasis.

Spesielle gaver ved egne jubileer, minnegaver eller testamentariske gaver for de som ønsker å knytte en gave til menighetens arbeid ved spesielle anledninger. Kontakt gjerne menighetskontoret.

Innsamlingsgaver ved større aksjoner som TV-aksjonen, julaften og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

Givertjenesten – ”Givergleden” -  er en ordning der deltakerne binder seg for en fast pengesum i året til tidspunkter avtalt med den enkelte. Du kan øremerke gaver til den delen av kirkens arbeid du vil prioritere; Barne- og ungdomsarbeidet, Omsorgsarbeidet eller Menighetens arbeid generelt.


 

 
Overskriften for alle gaver som gis til kirken, er dette:

’”Enhver må gi slik han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.”  (2 Kor 9.7)


Mer om Givergleden

- Glede – du vet at du støtter et godt arbeid, menigheten oppmuntres av glade givere.
- Forutsigbarhet - både du og menigheten kan sette opp mer forutsigbare og nøyaktige budsjetter.
- Prioritering - du styrer selv hvilken del av menighetsarbeidet du vil prioritere din gave til.
- Barne- og ungdomsarbeidet
- Omsorgsarbeidet
- Menighetens arbeid generelt

Ønsker du å bli fast giver?

Det finnes tre muligheter:

- bruk denne lenken Avtalegiro Straks og registrer deg

- opprett Avtalegiro direkte med din bank. Givertjenestens kontonummer: 0530 10 46903

- skriv ut skjema som kan sendes til Holmen menighet, Nesbruveien 55, 1396 Billingstad

Vi oppmuntrer deg til å bruke Avtalegiro Straks eller avtalegiro, siden det er en rimelig ordning som sparer kirken for administrasjonskostnader og lar banken ordne betalingen for deg. 

Skattefrie gaver

Vi minner om at rapporterte bidrag til givertjenesten gir rett til skattefradrag på gaver fra kr. 500,- til 12.000,- per år. Er du interressert i å benytte dette, må du registrere ditt personnummer hos oss. 

Lurer du på noe, send en e-post til givertjenesten.holmen@asker.kirken.no 

Innhold  Planlegge Aktiviteter