Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til Holmen menighet

Menighetskontorets åpningstid og telefontid:
man. - torsd. 09.00-15.00  og fred. 09.00-14.00

onsdag åpner vi telefonen 11.15 - 15.00

Telefon og Telefax:
66 85 50 30 og 66 85 50 31

Menighetskontorets e-post:
holmen.menighet.asker@kirken.no

web: www.holmenkirke.no

Facebook: facebook/holmenkirke

Kirkens stab 

Daglig leder
Britta Hässlich
K: 66 85 50 33  P: 462 21 021

bh477@kirken.no 

Sokneprest
Anne Beate Tjentland
K: 66 85 50 32  P: 480 67 955
at862@kirken.no

Kapellan
Aleksander Garmann Gullaksen
K: 66 85 50 38  P: 957 01 162
ag445@kirken.no

Diakon
Anne-Grete H. Aamodt  
K: 66 85 50 35  P: 67 54 56 23
aa558@kirken.no

Seniorprest
Trond Arne Hauge
K: 66 85 50 47   P: 9209 1990 
th947@kirken.no

Kateket 
Maria Maimunatu Krogtoft Liholt
K: 66 85 50 39
ml574@kirken.no

Kantor
Marilyn Brattskar
K: 66 85 50 45 P: 934 86 042
mb822@kirken.no

Trosopplæringsleder 0 - 12
Tone Louise Stranden 
K: 66 85 50 40 P: 66 84 94 14
ts894@kirken.no

Saksbehandler 
Elisabeth Brøndal 
K: 66 85 50 30  P: 958 20 464 
holmen.menighet.asker@kirken.no; eb797@kirken.no

Sekretær, regnskap for Holmentoppen barnehage
Tone Ruth: 66 85 50 30 P:
tr755@kirken.no

Trosopplæringsmedarbeider 0 - 12
Siw-Christine Bodahl-Pilegård
K: 66 85 50 34 P: 941 69 161
sb755@kirken.no

Krovertinne

Norunn Edvardsen
K: 66 85 50 36 P: 91 13 11 06
ne245@kirken.no

Vaktmester/renholder
Stiliyan Minchev 
K:66 85 50 41 P: 478 97 266
sm679@kirken.no 

Barnehagen v/styrer Gunn Warløs
Kontakt-telefon Holmentoppen Barnehage: 66 84 89 25
P: 66 84 70 98/90 65 35 69
barnehagen.holmen@asker.kirken.no

gw335@kirken.no

 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter