Dåp

Statistikken viser at det hvert år bæres rundt 120 barn til dåp i Holmen kirke. Det er en like stor glede hver gang det skjer. Få begivenheter oppleves større enn å kunne få ta i mot et lite barn og døpe det inn i Guds evige rike.

Dåp i Holmen kirke

Hvorfor velge dåp?

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro. Dåpen er et sakrament, en hellig handling, der Gud tar imot barnet og velsigner det. 

Tradisjon – dåpen er en bærende tradisjon og det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.

Tilhørighet – dåpen knytter oss til Gud, til Jesus og til fellesskapet i kirken.

Tro – barnet døpes til den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro på Guds kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den døpte.

Hvordan skal man så gå frem for å få sitt barn døpt i Holmen kirke?
Foreldre er velkommen til å ta kontakt med kirken når det måtte passe for å fastsette en dato for dåp. Når menighetskontoret får melding fra folkeregisteret om at et barn er født, sendes det ut en invitasjon til dåp.

Hvilke papirer er nødvendige?
Fødselsattest må sendes menighetskontoret. Den får man fra folkeregisteret etter at navnemelding er sendt inn.  Andre kontaktopplysninger for barnet, foreldre og faddere må også sendes inn, enten via den nettbaserte påmeldingen eller på eget skjema vi sender ut.

Hvor mange faddere skal et barn ha?
Barnet må ha minimum to faddere som er medlem av Den norske kirke. Oppover fastsetter regelverket ingen øvre grense, men det anbefales inntil 6 faddere.

Hvem kan være fadder?

Alle medlemmer i Den norske kirke som er over den religiøse myndighets alder (15 år) kan føres inn i kirkebøkene som fadder. Medlemmer i andre kirkesamfunn kan også føres inn som fadder så fremt vedkommende ikke fornekter barnedåpen. 

Hva får foreldre av orientering før dåpsdagen?
Foreldre blir innkalt til en samtale med prest i uken før dåpen finner sted. Vanligvis er samtalen i Holmen kirke tirsdagen før dåpsdagen. Da treffes alle de foreldre som skal ha dåp samme søndag og får orientering om dåp, dåpsliturgien og trosopplæringstiltak de første årene i barnets liv.

Hva skal gjøres om en bor i Holmen, men ønsker å døpe barnet i en annen kirke?
Dersom barnet ønskes døpt i en annen kirke må foreldrene ta kontakt med det aktuelle menighetskontoret for å avtale dåpsdato. Når dato er fastsatt henvender foreldrene seg til menighetskontoret i Holmen for å få skjema tilsendt. Det blir dåpssamtale i Holmen og vi oversender papirer til aktuell menighet. 

Innmelding til dåp

Du kan ringe til oss på tlf. 66855030, sende mail til holmen.menighet@asker.kirken.no 

eller gjøre det elektronisk ved å trykke her: Innmelding til dåp

1.Logg på med mobilnummeret ditt

2. Sett inn koden du får på mobilen

3. Velg "registrer dåp"

4. Velg "Holmen" som sokn.

5. Fyll inn med navn på barn, foreldre og faddere osv. NB! Når du fyller inn adressen til fadderne, skal du KUN skrive postnummer, ikke poststed!

6. Send inn

Vi tar kontakt når du har meldt barnet ditt til dåp. 

Se mer utfyllende informasjon om dåp på  www.kirken.no

Det er følgende søndager med dåp - disse valgene kommer fram i den nettbaserte innmeldingen også:

Dersom ikke annet er oppgitt begynner gudstjenesten kl. 11.00.
 
  9.april
16.april
30.april
 7.mai
21.mai
25.mai
28.mai
 4.juni
25.juni

I gudstjenesteoversikten vår står det litt om de forskjellige gudstjenestene. Gudstjenester.

I juli og de første søndagene i august har vi mulighet for dåp hver søndag.

Innhold  Planlegge Aktiviteter