Konfirmasjon

Ordet "konfirmere" kommer fra latinsk "confirmare" og betyr "bekrefte".

Tidligere ble konfirmasjonen ofte regnet som "overgangen tilde voksnes rekker", og ble regnet som konfirmantens bekreftelse på ønsket om å høre Jesus til.

I dag legges vekten mer på at det er Gud som "konfirmerer" - bekrefter - sine løfter fra dåpen: Se, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende (Matt.28,18-20). Jesus sier også: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! (Mark. 10,13-16)

Ønsker du å få vite mer om Holmen menighets konfirmantarbeid?

Klikk deg inn på "ungdom" under fanen Innhold til venstre på forsiden.  Her vil du blant annet finne våre konfirmantsider.

Informasjonsmøte for de som ønsker å bli konfirmanter er vanligvis i slutten av september i Holmen kirke, følg med her på hjemmesiden.
Det åpnes for påmelding etter at informasjonsmøtet er holdt, vanligvis i slutten av september.

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter