Gravferd

Når noen dør, finner de fleste det naturlig å henvende seg til kirken for å få hjelp til å bearbeide sorgen. Gjennom samtaler og sorggrupper vil menigheten gjerne være et fellesskap som kan støtte og hjelpe i en vanskelig situasjon.

Tid og sted for gravferd kan avtales via begravelsesbyrået, hos kirkegårdskontoret i Asker eller på menighetskontoret.

Holmen kirke har ikke egen kirkegård, men det forrettes gravferd fra kirken før kisten bringes til bisettelse eller begravelse.

Om ønskelig kan lokaler leies til minnesamvær.

Innhold  Planlegge Aktiviteter