Bygninger og historie

- Vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener. Slik sang menigheten den dagen Holmen kirke ble innviet, og fortsatt er dette en god beskrivelse på møtestedet midt i menigheten, bygget som ikke kan beskrives uten også å fortelle om menneskene som fyller det.


  • Altertavlen
  • Altersølvet
  • Bilder og tekstiler
  • Kirkeklokkene

På disse sidene vil vi fortelle om både tekniske detaljer og den rike symbolikken i kirkebygget vårt. Sidene er under utvikling, så vi håper du vil følge med etter hvert.

Bildet over er for øvrig en detalj fra kirkens "forløper" som menighetens samlingssted: Holmen Forsamlingshus, som ble revet i 1970-årene.

Innhold  Planlegge Aktiviteter