Bryllup

Holmen kirke har et lyst og vennlig kirkerom og dere er velkommne til å ha vielsen i kirken. Vi holder også vielse i enkle former dersom det er ønskelig.

Avtale om dato for vielse osv gjøres med koordinator for vielser i Asker prosti, enten pr. telefon 66754090 eller mail til asker.sentralbord@kirken.no

Ønsker man å bruke egen prest, må dette avtales med soknepresten i Holmen. Har dere praktistke spørsmål tar dere kontakt med menighetskontoret i Holmen.

Fra 1. oktober 2004 er det folkeregisteret som som foretar prøving av ekteskapsvilkårene. Erklæring fra brudefolkene og forlovererklæring fylles ut på fast skjema som fås på folkeregisteret - se www.skatteetaten.no.
Prøvingsattesten som utstedes leveres til menighetskontoret tidligst 3 måneder og senest 14 dager før vigselen skal finne sted.

Aktuelle papirer og mer generell informasjon om det å gifte seg i kirken finner du på kirken.no under bryllup

Navnevalg er ikke lenger knyttet til vigselen, men kan gjøres i den forbindelse. Det er også Folkeregisteret som utsteder vigselsattesten.

Det er gratis å vies i Holmen kirke dersom minst en av brudefolkene er bosatt i Aker Kommune og er medlem av Den norske kirke.
Dersom ingen av brudefolkene bor her, kreves et gebyr på kr. 1.300,- for leie av kirken.  Brudefolk som er bosatt utenfor kommunen betaler også for prest, ca kr. 2.760.- og organist ca kr. 1.000,-.

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter